หน่วยการเรียนรู้ที่1-5
แนวคิดสำคัญ 

      ในปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวเข้าสู่การนำสมัย ไม่ว่าจะมองไปทางใด จะพบคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทในงานต่าง ๆ มากยิ่งขึ้นรวมไปถึงงานด้านกราฟิกที่ได้มีการำเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาสร้างสรรค์ในชิ้นงานการออกแบบและเกิดพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในหน่วยการเรียนนี้จะศึกษาและทำความเข้าใจกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานกราฟิก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น